સ્વદેશ પ્રેમ પર નિબંધ Love Your Country Essay in Gujarati

સ્વદેશ પ્રેમ પર નિબંધ Love Your Country Essay in Gujarati or Swadesh Prem Guajrati Nibandh: “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।” અર્થાત્ જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ ચડિયાતાં છે. આપણી જનેતા માટે આપણને પ્રેમ હોય છે તેમ આપણી જન્મભૂમિ-માતૃભૂમિ – પ્રત્યે પણ પ્રેમ હોય તે સ્વાભાવિક છે. જે ધરતી પર આપણો જન્મ થયો, જે ધરતીએ આપણને જીવનજરૂરિયાતની … Read more

રાષ્ટ્રીય એકતા પર નિબંધ National Integration Essay in Gujarati

રાષ્ટ્રીય એકતા પર નિબંધ National Integration Essay in Gujarati or Rastriya Ekta Guajrati Nibandh: હર એક હિંદી હિંદ છે, હર એક હિંદી હિંદની છે જિંદગી.” – ઉમાશંકર જોશી કોઈ પણ દેશની પ્રગતિનો આધાર તે દેશની રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતા પર રહેલો છે. વિવિધતાથી ભરપૂર એવા આપણા વિશાળ દેશમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતા જળવાઈ રહે તે … Read more

21 મી સદીમાં પ્રવેશતા ભારત સામેના પડકારો પર નિબંધ India in the 21st Century Essay in Gujarati

21 મી સદીમાં પ્રવેશતા ભારત સામેના પડકારો પર નિબંધ India in the 21st Century Essay in Gujarati or 21 Mi Sadi Nu Bharat Guajrati Nibandh: ભારતનો ભૂતકાળ અતિ ભવ્ય છે. ભારત પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો અને અવતારી પુરુષોનો એક સમૃદ્ધ દેશ હતો. રજપૂત રાજાઓના અંદરોઅંદરના ઝઘડાના કારણે અંગ્રેજો દોઢસો વર્ષ ભારતમાં શાસન કરી ગયા. 21 મી સદીમાં … Read more

મારા સપનાનું ભારત પર નિબંધ India of My Dreams Essay in Gujarati

મારા સપનાનું ભારત પર નિબંધ India of My Dreams Essay in Gujarati or Mara Sapna Nu Bharat Guajrati Nibandh: ભારતનો ભૂતકાળ અતિ ભવ્ય હતો. તેના પ્રાચીનકાળમાં ઋષિમુનિઓ પાસેથી કેળવણી પામેલા વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કારી અને ધાર્મિક સમાજની રચના કરતા. આપણા દેશમાં વેદો, ઉપનિષદો અને ગીતા જેવા ધર્મગ્રંથો તેમજ રામાયણ, મહાભારત જેવાં મહાકાવ્યોની રચના થઈ હતી. ભારતના વેપારીઓ … Read more